19. oktoobril Krootuse külakeskuses toimunud Kanepi valla sünnipäevapeol pälvisime tunnustuse oma koduvalla poolt- Kanepi Valla „Aasta Ettevõtja 2019”. Tunnustuse eesmärk on väärtustada ja tunnustada üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes on tööalase või ühiskondliku tegevusega andnud olulise panuse Kanepi valla inimeste elukvaliteedi tõstmisele, hariduse, kultuuri ja spordi edendamisele ning valla maine arendamisele. Aitäh koduvald-oleme uhked!